Savez Baptističkih Crkava u RH

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

Do 2017. godine, BC Virovitica spala je na samo četvero vjernika koji su se okupljali u malenoj sobi crkvene zgrade, zimi bez grijanja, jer nisu mogli upaliti plinsku peć. Ostatak crkvenih prostorija je bio u jako derutnom stanju. Kuća predviđena za smještaj pastora i njegove obitelji nije bila sigurna niti za prolazak pored nje, a kamoli za boravak u njoj.

Opširnije...

Zagreb, 1. listopada 2021. (IBA) - U Zagrebu je u petak 1. listopada 2021. godine otvorena Kuća nade - Program pravde, milosrđa i nade za marginalizirane i ranjive skupine zapadnog dijela grada Zagreba. Ovaj je projekt pokrenula Baptistička crkva Zagreb - Malešnica pod vodstvom pastora Mihala Kreke, a sama Kuća nade je smještena u preuređenom prostoru nekadašnje policijske postaje. 

Opširnije...

Požega, 25. rujna 2021. (IBA) - U požeškom restoranu Zlatni Lug održana je konferencija žena Slavonije. Okupile su se žene iz Požege, Pakraca, Sirača, Osijeka, Slavonskog Broda, Cerne, Andrijaševaca, Karlovca, Rijeke i Pušćina. 

Opširnije...

Čakovec, 29. kolovoza 2021. (IBA) - Bogoštovna dvorana Baptističke crkve 'Betanija', u Čakovcu, bila je premala da primi sve one koji su htjeli prisustvovati krštenju Roberta, Marine, Lorene i Veronike Martinčević te Antonije Šafarić, pa se cijeli događaj prenosio na video zidu pod sjenicom Betanije.

Opširnije...