Gospodin je pozvao Renatu Golubić

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

 U nedjelju 27. 8. 2023, na Dan Gospodnji (kako je voljela reći), Renata Golubić je pozvana sa ove zemlje u zagrljaj svom Nebeskom Ocu kojemu je beskrajno vjerovala i kojemu je predano služila.

Renata Golubić (rođena Bunoza) rođena je 16. veljače 1971. u Zagrebu. Djetinjstvo i ranu mladost je provela u Popovači i u Dugom Selu, a srednju trgovačku školu je završila u Zagrebu. Po završetku srednje škole upisuje studij teologije na protestantskom teološkom fakultetu „Matija Vlačić Ilirik“ i od tada njezin život kreće potpuno novim smjerom. Oduvijek je voljela puno čitati, a za potrebe studija kupuje svoju prvu Bibliju, knjigu koja postaje njezina najdraža literatura, neiscrpan izvor inspiracije i koja snažno utječe na njezin budući život kao Riječ Božja. Potaknuta svjedočanstvom prijatelja, Renata otvara svoje srce za Isusa Krista spasitelja kojega sve bolje upoznaje upravo kroz Bibliju. Od tada, Renata svu svoju nadu polaže u Isusa Krista kojemu bezrezervno vjeruje sve do zadnjeg dana svojega života. O toj se vjeri nikada nije sramila govoriti, a javno ju je posvjedočila kada se krstila u Baptističkoj crkvi Zagreb 1995. godine. O svojoj je vjeri rado govorila svojoj obitelji i svojim prijateljima kojih je imala puno i sa različitih strana. Ljudi su se pored Renate mogli osjećati primjećeno i prihvaćeno, a ona je svoja prijateljstva iz rane mladosti znala očuvati cijeli život.

Renata je ipak najviše od svih primjećivala i voljela svoga Denisa, u kojeg se zaljubila, za kojeg se vezala i za kojeg se udala 24. 8. 2002. godine. U svojoj su ljubavi nesebično ostavljali prostora i za druge ljude tako da su i dalje njegovali prijateljstva, a u svom su domu rado primali goste. Renata i Denis su živjeli ispunjeno svoj zajednički život - u dobru i zlu, u radosti i boli, u zdravlju i bolesti i tako sve dok ih smrt nije rastavila samo tri dana nakon 21. godišnjice braka.

Renatino je srce posebno gorjelo za rad s djecom. Još za vrijeme studija radila je u dječjem vrtiću pri Evangeličkoj crkvi u Zagrebu, a godinama je čuvala djecu obiteljima kojima je tako postajala bliska prijateljica. 1997. je počela raditi s djecom u BC Malešnica kroz program Awana, a zatim je rad nastavila u BC Zagreb gdje je bila predana i voljena vjeroučiteljica mnogim generacijama djece.

U jesen 2003, Renata je počela raditi kao tajnica u uredu Saveza baptističkih crkava. Kroz taj je rad redovito bila u kontaktu sa svim predstavnicima lokalnih baptističkih crkava u Hrvatskoj. Svi oni su rado komunicirali s Renatom čak i onda kada ih je na sebi svojstven način, blagim glasom i uz smješak, morala opominjati da kasne s predajom nekog izvješća.

Renatina predanost proučavanju Biblije, zanimanje za teologiju i želja za produbljivanjem znanja potaknula ju je da 2016. godine završi ranije započeti dodiplomski studij teologije i da nastavi diplomski studij na Teološkom fakultetu Matija Vlačić Ilirik. Tijekom tog procesa, 2017. godine Renati je dijagnosticirana zloćudna bolest, nakon čega slijedi operacija i liječenje, ali ona ne odustaje od svoje nakane. Još tijekom oporavka, Renata nastavlja čitati, proučavati, polagati ispite i pisati radove tako da u jesen 2018. ona završava svoj studij i postaje magistra teologije. Nakon toga, Renata nastavlja raditi u uredu SBC i služiti kao vjeroučiteljica u BC Zagreb sve dok se nije morala povući u proljeće 2021. zbog uznapredovale bolesti.

Renata je na ovoj zemlji voljela i bila voljena, a njezin je pogled bio usmjeren prema vječnosti.

Za Renatom tuguju – suprug Denis, roditelji Dragica i Branimir, sestra Marija, braća Marijan i Tomislav, nećakinje i nećaci, šira obitelj, mnogobrojni prijatelji te braća i sestre iz BC Zagreb.

Posljednji ispraćaj Renate Golubić bit će u petak 1. rujna 2023. godine u 12,40 u Zagrebu na Krematoriju, u Velikoj dvorani.

Svjetlana Mraz