Savez Baptističkih Crkava u RH

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

Znanstvena literatura o Matiji Vlačiću Iliriku na hrvatskom jeziku obogaćena je ovih dana još jednim važnim djelom: prijevodom knjige Luke Ilića Teološka biografija Matije Vlačića Ilirika – proces radikalizacije u Flaciusovoj misli, izvorno objavljene na engleskom jeziku kod uglednog njemačkog nakladnika Vandenhoeck & Ruprecht. Ilić je teolog i povjesničar reformacije podrijetlom iz Karlovca, koji se nakon magisterija na Vrije Universiteit u Amsterdamu i doktorata na Evangeličkom (luteranskom) fakultetu u Philadelphiji nastanio u Njemačkoj, gdje je od 2010. do 2014. godine bio znanstveni suradnik na Leibnizovu institutu za europsku povijest u Mainzu, a otada radi kao župnik evangeličko-luteranske crkve u Württembergu. Valja napomenuti da je osim povećeg broja znanstvenih radova na razne teme vezane uz Vlačića uvelike pridonio popularizaciji istarskog teologa i predanim angažmanom na organizaciji međunarodnog skupa »Matija Vlačić Ilirik« u Labinu.

Opširnije...

Kao i svake godine, tako će se u veljači sljedeće godine od 16. - 18. veljače 2017. u Life centru u Crikvenici održati konferencija 'Ima nade'. Gost govornik bit će Paul Washer, poznati biblijski učitelj i konferencijski govornik. 

Zabilježite datum! Zbog velikog interesa organizatori očekuju da im se javite kako bi na vrijeme mogli započeli sa organizacijom. Više informacija o konferenciji uskoro.

 

Belica 13. ožujka 2016. (IBA) - Zajednice u Muđimurju od 30. svibnja do 5. lipnja 2016. godine planiraju održati evangelizaciju u gradu Čakovcu. Isusov nalog u Mateju 28. konstanta je svake žive crkve. Isusova vlast “nebeska i zemaljska” tijekom vremena nije izgubila snagu. 

Opširnije...

Dragi čitatelji "Vremena s Biblijom"  i svi koji žele prisustvovati, srdačno su pozvani na 5. susret "Dani s Biblijom" u "LIFE CENTRU" u Crikvenici . Uz bogat program kroz sama predavanja nudi se i prilika za svjedočanstva , slavljenje te druženje u slobodno vrijeme i zajedničkim obrocima.
Predavač: Sestra Karin Rudies iz Njemačke 
Opširnije...

U pripremi za Dan molitve za Hrvatsku, pozivaju se sve crkve članice Protestantskog evanđeoskog vijeća da u nedjelju, 10. svibnja  2015. na svom bogoslužju posvete vrijeme molitvi za našu zemlju zajedno s ostalim crkvama raznih crkvenih saveza, denominacija i pokreta u Hrvatskoj. Molit ćemo za:

1.VLASTI 
Imamo novoizabranu Predsjednicu, a uskoro će biti i izbori koji utječu na sastav Vlade - ova molitva je vrlo važna i, biblijski gledano, predstavlja jedan od prioriteta. 

"Tako, prije svega, molim da se upravljaju prošnje, molitve, zazivi i zahvaljivanje za sve ljude, za kraljeve i za sve koji su na višem položaju, da mognemo provoditi tih i miran život u punoj pobožnosti i dostojanstvu. To je dobro i ugodno pred Bogom, Spasiteljem našim..." (1Ti 2:1-3)

2. VODITELJE CRKAVA

Svi pastiri i propovjednici suočavaju se s posebnim obeshrabrenjima, protivljenjem i napadima. Molit ćemo za ohrabrenje, obnovu, snagu i vjeru da se jasno propovijeda evanđelje i služi Božjem narodu.

"Molite ujedno i za nas da nam Bog otvori vrata propovijedanju Radosne Vijesti..." (Kol 4:2)

3. ŽETVU

Molit ćemo za novi val evangelizacije i misijsku orijentiranost naših crkava kako bi se ispunio Veliki nalog i zahvatilo nespašena mnoštva u našoj zemlji.

"Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju." (Mat 9:38)

Zamolba organizatora je da mjesne crkve pošalju skupinu vjernika koji bi predstavljaju mjesnu crkvu i sudjelovao na zajedničkom NACIONALNOM DANU MOLITVE U OSIJEKU 16. svibnja 2015.

Program Dana molitve: 

Osijek, EPC "Radosna vijest"; subota, 16. svibnja 2015. u 11h i 16h
Zajednički ručak za sudionike
Ručak i druženje pastora (14-16h)

11.00 h – Otvaranje jutarnjeg sastanka
– uvodna poruka i molitva Damir Špoljarić - EPC
Slavljenje – tim iz Slavonije – RŽ Osijek
Poruka i 1. molitvena dionica: Damir Alić Šićko RŽ

12:45 – PAUZA

13.00h – ETF - molitva s predstavnicima fakulteta (Peter Kuzmič i David Kovačević)
Uvodna poruka i 2. molitvena dionica: Jasmin Avdagić - PKC

14:00h – RUČAK I DRUŽENJE

16.00 h – Otvaranje popodnevnog sastanka
Slavljenje – tim za slavljenje iz ostalih dijelova RH (Oliver Buljat)
Gospodnja večera – Ivan Tešić – Kristova crkve
Biblijska poruka – Darko Mikulić – Baptistička crkva

Završna zajednička molitva (različiti voditelji) - predstavnici Evanđeosko pentekostnih crkava, Saveza baptističkih crkava, Saveza crkava Riječ života, Vijeća Kristovih crkava, Pokreta kućnih crkava, Crkve Božje, Crkve cjelovitog evanđelja, REMAR i druge samostalne crkve.