Kalendar događanja za 2023.

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

15. BC Zagreb-Dubrava: Godšinja skupština SBC-a

21 - 23 BC Rijeka: Konferencija za mlade 'Fingerprint'

25. - 30. - Zelena dolina, Dječji kamp 1

 

23. - 28. Zelena dolina - Dječji kamp II

12. - 19. Zelena dolina - Teen kamp

20. - 27. Zelena dolina - Kamp za mlade (18+)

1.-3. "Ziherica" konferencija za mlade u Zagrebu