Povezani molitvom - BC 'Betanija', Čakovec

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

Od 1964. godine vjernici po Božjoj milosti, propovijedanjem Evanđelja i učenjem cjelokupnog Božjeg nauma nastoje ostvariti jedan glavni cilj – proslaviti Boga.

Zahvaljuju

    • za slobodu što mogu 'provoditi tih i miran život u punoj pobožnosti' i što su vrata za navješćivanje Radosne Vijesti u našoj zemlji još uvijek širom otvorena
    • za prilike za osobnu pobožnost, za učenje Riječi kroz vjeronauk, rad s mladima, redovna bogoštovlja i seminare gdje nastoje postići rast u vjeri i posvećenju
    • za prilike za osobno svjedočanstvo i za evangelizacijske aktivnosti,  osobito e-misiju 'Sola Gratia

Pozivaju na molitvu

    • za rast u ljubavi prema Bogu, bratu i izgubljenom 'bratu'
    • za rast u posvećenju i kristolikosti
    • za Božju mudrost, vodstvo i zaštitu
    • za projekt Nova Betanija (proširenje postojeće crkvene zgrade)