Novi album: 'Divno je ime tvoje'

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

Prošlo je već gotovo 5. godina od izlaska prvog albuma "Život je više" Jonatana Vukova, a sad je tu, potpuno novi album "Divno je ime tvoje." Nove pjesme se već mogu čuti na Laudato TV, Katoličkom radiju i na Radio Međugorje, a tkođer i na drugim radio i TV postajama u aranžmanu crkava reformacijske baštine. Svi koji žele, pjesme s CD-a mogu koristiti na radiju ili TV-u ukoliko imaju takve službe uz odobrenje izdavača.

Pastori i voditelji crkava dobivaju na poklon primjerak CD-a. CD s može naručiti SMS-om na 092 110 98 07, po cijeni od 60kn ili ga potražiti u Verbumu i Bono Recordsu.

Cilj prodavanja Cd-a je vratiti barem dio uloženog (uopće ne računajući potrošene sate) da bi krajem ove godine započeli snimanje trećeg studijskog albuma. Također, veći dio prodanih CD-a namijenjen je projektu izgradnje nove multifunkcionalne zgrade BC Emanuel u Varaždinu. Video idejnog projekta možete pogledati na našoj web stranici https://emanuelvarazdin.com/

Neke od pjesama s albuma DIVNO JE IME TVOJE 2020 mogu se čuti:

DIVNO JE IME TVOJE
JAHVE JE PASTIR (Psalam 23)
ON ŽIVI
SVE JE TVOJE (duet s Brankom Kovačevićem)