Rukopoloženi straješine i đakoni

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

Rijeka, 31. svibnja 2020. (IBA) - U BC Rijeka održano je svečano bogoslužje povodom blagdana Duha Svetoga.

Nakon nadahnutog slavljenja Gospodina pjesmom, Riječ je s prisutnima podijelila dr. Lidija Matošević razlažući tekst iz Iv 20, 19-23. U svom jednostavnom, a ipak duboko promišljenom izričaju izazvala nas je da primimo Duha Svetog onakvog kakvog je Isus, Uskrsli, proslavljenog tijela, s vidljivim tragovima rana, dahnuo na svoje učenike – Duha koji služi, oprašta, daje drugu šansu, preobražava i ljubi jednako kako je to i Isus činio za svog zemaljskog života, ali još i više jer je Duh neograničen prostorom i vremenom. Kao što je Isus svojom službom objavio i pokazao Oca, tako će i Duh njega objaviti i pokazati nam neshvatljivu Božju ljubav u 'silaženju' i 'ispražnjenju' boraveći među nama ljudima. Bez Duha nema života, nema zajedništva, nema  budućnosti, nema Crkve.

Po službi riječi rukopoloženi su po prvi  za starješine u novom mandatu Igor Marušić i Milana Trbojević Palalić, a za službu đakona Slavko Turinski. U sljedećem mandatu, starješine BC Rijeka bit će Srećko Ilišinović, Igor Marušić, Sandra Bićanić i Milana Trbojević Palalić, a đakoni Slavko Turinski i Teofil Dereta.

Molimo za blagoslov njihove službe; neka ih Gospodin vodi i nadahne svojim Duhom u nadolazećim danima i okolnostima, kako bi vodili zajednicu Gospodinu na slavu i čast, a ljudima na spas.

Edita Turinski