Povezani molitvom - BC Cerna

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

Baptistička Crkva Cerna

    • ova crkva ima dugu i bogatu povijest
    • posljednjih godina djeluje uz pomoć BC Andrijaševci

    • ponovo se redovito održavaju nedjeljna bogoslužja i molitveni sastanci
    • sudjelovali su u podjeli traktata u obližnjim mjestima s udrugom „Svaki dom“
    • uključeni su u dvije kućne biblijske grupe koje se održavaju izvan Cerne
    • planiraju obnovu fasade crkvenog objekta

Zahvaljuju

    • za sve ljude koji su nakon primanja traktata tražili Nove Zavjete
    • za  mogućnost održavanje redovitih bogoslužja
    • za prilike za evangelizaciju
    • za donaciju općine za obnovu fasade

Pozivaju na molitvu

    • za obraćenje ljudi koji će primiti Nove Zavjete
    • za osnaživanje u vjeri i duhovni napredak svih članova crkve
    • za nove vjernike koje će Gospodin pridodati svojoj crkvi