Savez Baptističkih Crkava u RH

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

Za koji dan iz tiska izlazi novi, 30-ti broj Glasa Crkve. Ovaj je broj posvećen Danu reformacije, a možete ga skinuti ovdje u pdf formatu.