Seminar o revitalizaciji crkve u Splitu

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

Split, 20. siječnja 2024. (IBA) - U prostoru Baptističke crkve Split održan je seminar o revitalizaciji crkava, a prema knjizi 'Zdrava crkva' Davida Browna.

Seminar su vodili Ivica Horvat, predsjednik SBC-a u RH i p. Željko Mraz, tajnik SBC-a u RH, a sudjelovalo je oko 45 vjernika, uglavnom pastora, starješina, đakona te vjernika pri vodstvima pojedinih Crkava s područja Dalmacije (BC Zadar, BC Ihtus-Šibenik, EPC Dar milosti – Šibenik, EPC Isus svjetlo svijeta, Kršćanska crkva Živa nada – Split, Kršćanska zajednica – Split, EPC Korčula – Vela Luka, BC Dubrovnik). Nazočio je i jedan predstavnik EC Mostar.

Nakon svakog od kraćih izlaganja pojedinih tema (Potreba za revitalizacijom, Biblijski temelj za revitalizaciju, Društvena i opća dimenzija revitalizacije, Vodstvo i revitalizacija...), sudionici seminara su u manjim grupama razgovarali o vlastitim (dobrim i lošim) iskustvima, a u svezi veće potrebe za obnovom istinskog odnosa ljubavi prema Bogu, braći i sestrama te prema bližnjima koji nisu upoznali Krista.

Sve to u cilju boljeg utjecaja i širenja Radosne Vijesti u kontekstu sve izazovnijeg vremena i sve izazovnijih okolnosti u kojima živimo.

Seminar je završio u popodnevnim satima, a većina sudionika je na kraju izrazila zadovoljstvo zbog duhovno poticajnog susreta. Napose i zbog samog koncepta seminara – međusobnog 'oštrenja', tj. razgovaranja i dijeljenja specifičnih iskustava iz sredina u koje je Gospodin postavio svoje Crkve da budu 'sol zemlji i svjetlo svijetu' (Mt 5:13-16).