Naputak o održavanju bogoslužja

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

Iz ureda Saveza BC na adrese svih baptističkih crkava upućeno je pismo o postupanju tijekom bogoslužja nakon popuštanja mjera zbog pandemije koronavirusom.

Draga braćo i sestre,

„Obradovah se kad mi rekoše: Hajdemo u Dom Gospodnji!“ (Ps 122,1)

Ovaj dobro poznati biblijski redak dobiva jednu potpuno novu svježinu u vremenima u kojima živimo. Premda smo duboko uvjereni da Bog prebiva sa svojom djecom gdje god se ona nalaze i kada god ga zazivaju, dobro je osjećati radost zbog odlaska u Dom Gospodnji. Vjerujemo da smo se već svi zaželjeli zajedničkog proslavljanja Gospodina s braćom i sestrama koje možemo vidjeti i čuti bez pomoći tehnologije.

U našoj je zemlji došlo do popuštanja nekih mjera zaštite protiv korona virusa te postoji mogućnost ponovnog održavanja bogoslužja, ali se pri tome trebaju uzeti u obzir preporuke koje izdaje Hrvatski zavod za javno zdravstvo. U prilogu ovom pismu vam šaljemo cijeli dokument Preporuke za sprječavanje zaraze COVID-19 tijekom obreda u crkvama i molitvenim prostorima vezano uz vjerska okupljanja. U ovom ćemo dopisu izdvojiti i pojasniti neke od tih preporuka koje su posebno aktualne za naše crkve.
Kada ponovo otvaramo naše crkve i krećemo s bogoslužjima ne smijemo zaboraviti da i dalje postoji rizik od zaraze virusom COVID-19 stoga je posebno važno voditi brigu o onima koji pripadaju rizičnim skupinama – kronični bolesnici, osobe slabijeg imuniteta, osobe s respiratornim problemima te osobe starije od 65 godina. Svaka lokalna crkva je specifična što se tiče sastava vjernika koji ju pohađaju, prostora u kojemu se sastaju te lokacije na kojoj se prostor nalazi tako da će svatko morati raditi svoje prilagodbe. Mi vam ovdje donosimo neke preporuke i praktične prijedloge.

PRIPREMA PROSTORA

(odnosi se na prvo i svako naredno bogoslužje sve dok traje opasnost od zaraze)

• Detaljno očistiti i dezinficirati prostor- osobito podove, sanitarni čvor, rukohvate, kvake, prekidače, sve druge površine koje inače dodiruje više ljudi – propovjedaonicu, mikrofone, svu tehničku opremu, muzičke instrumente ako ih koristi više muzičara (provjeriti unaprijed što se čime smije čistiti!); dobro prozračiti prije i poslije čišćenja

• Maknuti iz prostora crkve sve materijale koje bi vjernici mogli zajednički koristiti, prebirati, dirati – stvari tipa pjesmarice, Biblije koje inače stoje za upotrebu u crkvi, besplatnu literaturu, crkvene obavijesti (crkvene obavijesti na papiru, časopise ili nekakav drugi materijal kojeg želite podijeliti neka dijele volonteri)

• Rasporediti stolce u crkvi tako da se poštuje preporučeni razmak od 2m u svim smjerovima; maknuti višak stolaca ili jasno označiti stolce koji se ne koriste; ukoliko imate klupe – stavite jasne oznake vezano uz razmak za sjedenje. Ljudi iz istog kućanstva, mogu sjediti zajedno.

• Postaviti natpise koji podsjećaju na izbjegavanje fizičkog kontakta kod pozdravljanja – rukovanje, zagrljaje (možete napisati i nešto tipa: osmijeh i mahanje je u redu :) )

ODRŽAVANJE BOGOSLUŽJA

• Prije početka bogoslužja neka na ulazu budu osobe koje će pozdravljati one koji dolaze i pokazati primjerom kako se pozdravlja uz održavanje razmaka i bez fizičkog kontakta. Ostavite otvorena vrata ili neka jedna osoba bude zadužena za otvaranje vrata. 

• Osigurajte dozatore sa sredstvima za dezinfekciju ruku odmah na ulazu i zamolite ljude da ih koriste; postavite dozatore na više mjesta ako je prostor veći

• Iskoristite prilike da prvo 'povratničko' bogoslužje bude pravo slavlje. Neka se čuje zajednička pjesma (izaberite pjesme u kojima će cijela zajednica moći uživati), neka bude prilike za molitve zahvalnosti i za svjedočanstva kojih zasigurno ima, neka bude ohrabrujuća i motivirajuća poruka iz Riječ Božje.

• Trajanje bogoslužja – zbog preporuke o što kraćem zadržavanju većeg broja ljudi u zatvorenom prostoru, bilo bi dobro ograničiti trajanje bogoslužja na 60' maksimalno.

• Tim za slavljenje neka bude manji tako da članovi mogu biti na dovoljnoj udaljenosti; osigurajte dovoljan broj mikrofona za svakog pjevača i govornika tako da jedan mikrofon ne dijele dvije osobe; voditi brigu o dovoljno velikom razmaku između tima za slavljenje i ostalih sudionika  bogoslužja

• Propovjedaonica – neka ju za vrijeme jednog bogoslužja koristi samo osoba koja propovijeda, svi drugi sudionici bogoslužja neka koriste druge mikrofone koji će se nalaziti na drugom mjestu.

• Rad s djecom i vjeronauk – preporučujemo da još neko vrijeme izbjegavate bilo koji oblik organiziranog rada s djecom u crkvenom prostoru te da ne koristite dodatne prostorije u kojima je teže osigurati potreban razmak, nadzor i higijenske mjere 

• Večera Gospodnja – pronađite način da što manje ljudi na bilo koji način dotiče iste površine, koristiti jednokratne čašice koje će biti tako distribuirane da svatko dira samo svoju čašicu, te da se kruh nipošto ne uzima rukama iz iste posude. Osobe koje pripremaju kruh i vino neka osobito paze na higijenu, neka koriste rukavice i masku.

• Dobrovoljni prilog – ohrabrite članove koji to mogu da nastave uplaćivati svoj prilog preko računa, a posudu za dobrovoljni prilog ostavite na vidljivom mjestu gdje ljudi mogu sami doći i staviti prilog (uglavnom da posuda ne ide od ruke do ruke i da je dovoljno praktično da ljudi ne moraju ništa dirati nego samo spustiti prilog)

• Prilikom završetka bogoslužja podsjetiti prisutne da paze na razmak, da se ne zadržavaju u zatvorenom prostoru i da radije čim prije izađu van i da tamo nastave komunicirati uz prikladan razmak. Na izlazu osigurajte volontere koji će držati otvorena vrata i poticati održavanje razmaka. 

• Unaprijed zamoliti članove crkve koji su bolesni i koji spadaju u bilo koju od rizičnih skupina da se radije suzdrže od dolaska na bogoslužje. Pronađite način da ih ohrabrite u njihovim domovima!

• Ukoliko imate mogućnost nastavite s online bogoslužjima kako bi oni koji ne mogu doći u prostor crkve mogli sudjelovati u njima te kako bi poruka mogla doprijeti i do drugih ljudi.

OSTALE LOGISTIČKE STVARI

• Razmislite o tome možete li zadovoljiti sve uvjete za korištenje zajedničkog sanitarnog čvora

• ako odlučite da nemate dobre uvjete za to, razmislite koliko problema će vam to stvarati i koliko je mudro početi s okupljanjima u zgradi

• ako odlučite koristiti – obavezno stavite natpise s podsjetnikom za pravilno pranje ruku i osigurajte dovoljno kvalitetnog sapuna za ruke i jednokratnih ubrusa; neka u blizini bude netko od volontera tko će poticati ljude da poštuju razmak i da provjeri imaju li na raspolaganju sve što je potrebno (sapun, ubrusi)

• Preporučujemo da u vrijeme postojanja mogućnosti zaraze izbjegavate posluživanje kave, kolača ili slično i okupljanje u prostoru inače predviđenom za druženje.

• Vodite brigu da svi volonteri uključeni u bilo koju od službi budu zdravi i da ne spadaju niti u jednu od rizičnih skupina. Bilo bi jako korisno da svi volonteri u ovoj novo nastaloj situaciji imaju unaprijed dogovor i kratku obuku gdje će dobiti jasne upute što se od njih očekuje i kako da se ponašaju. Jako je važno da svi volonteri budu susretljivi, ljubazni, ali i odlučni jer će zasigurno biti i onih ljudi kojima će neke preporuke biti nepotrebne ili čak uvredljive.

U našim crkvama smo naviknuli na služenje i nikada se nismo bojali posla tako da vjerujemo da vas sve ove preporuke i prijedlozi neće obeshrabriti u želji da se ponovo okupite u crkvenom prostoru svi koji to možete već ove nedjelje. Ukoliko sami prepoznate da trebate više vremena za kvalitetnu pripremu, ne morate brinuti, krenite s bogoslužjima čim budete spremni.

Nastavimo moliti jedni za druge i ohrabrivati jedni druge. Posebno molimo za sve one koji još uvijek neće moći odlaziti na bogoslužja u svoje crkve. Imajte u svojim molitvama sve vjernike i vodstvo BC Zagreb koja će još neko vrijeme morati ostati samo online crkva. Zgrada u kojoj se nalazi crkveni prostor je oštećena u nedavnom potresu, svi stanari su iseljeni i očekuje se sanacija, a također će biti potrebni neki zahvati u samom prostoru crkve.

I na kraju vas pozdravljam riječima psalma koje u sebi sadrže i naše pouzdanje i naše poslanje:

„Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, svi puci tvoje spasenje!“ Ps 67,1

Mir Božji sa svima vama,

Željko Mraz
Glavni tajni SBC u RH

Zagreb, 1. svibnja 2020.