Komunikacije ima, a jedino čega nema su zagrljaji

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

Iz tiskanog izdanja Novoga lista od 21. travnja 2020. prenosimo svjedočanstvo o vjerskom životu zajednice tijekom krize izazvane koronavirusom.

GIORGIO GRLJ, PASTOR BAPTISTIČKE CRKVE U RIJECI O VREMENU KORONA VIRUSA

RIJEKA – Kako u ovo vrijeme izolacije živi Baptistička crkva u Rijeci, kako održava bogoslužja, komunikaciju među vjernicima? Sve se odvija u virtualnom svijetu, tako i bogoslužja koja, zahvaljujući pastoru Giorgiju Grlju, vjernici već četiri nedjelje prate on line putem Facebook stranice Baptističke crkve i pastorva You Tube kanala.

– Pjesme imamo od prije snimljene, vjernici u svojim kućama snime biblijska čitanja za  bogoslužje pojedine nedjelje, a ja propovijed snimim doma ili u Pastoralnom centru, i zatim sve to montiram. Dosta sam toga znao, ali montiranje sam sada morao naučiti. Tako u nedjelju u 10 sati vjernici naše bogoslužje mogu virtualno pratiti i preuzeti. Isto tako, na Veliki petak su vjernici doma snimili postaje Križnoga puta, i onda sam sve zajedno montirao. Virtualno se također nalaze i različite crkvene grupe, molitvene, studentska i druge, a virtualno održavamo i sjednice Starješinstva, objasnio nam je pastor Grlj.

U ovo vrijeme „ostani doma“, mnoge aktivnosti riječke Baptističke crkve pastor objedinjuje, a vjernici se informiraju i sudjeluju putem različitih društvenih mrežama.  

– Komunikacija funkcionira, a jedino čega nema su zagrljaji. Ali doći će to vrijeme. Zapravo,  već duže vrijeme radim videa, snimam propovijedi na bogoslužju, i vjernici ih već istog dana mogu ponovo pogledati na You Tubu, i podsjetiti se o čemu je bilo riječi. Zato virtualno događanje zajednice nama nije nešto potpuno novo. Ali novo je to da nam nedostaje fizičko zajedništvo, blizina, da čovjeka pogledaš u oči, stisak ruke, da pjevamo zajedno, jer to su pjesme zajednice i samo u zajednici imaju punu dimenziju. Tako je jer mi nismo samo bića duha i misli, nego i tijela. No sada ovako mora biti, kaže pastor Grlj izražavajući nadu da neće ući u preveliku naviku da se prestanemo rukovati i prilaziti jedni drugima.   

Osim što već desetljećima vodi i gradi riječku Baptističku crkvu, pastor Grlj je ugledan teolog, uvijek dobar sugovornik i rado slušan propovjednik. Pitali smo ga i o tome kako vidi ovu krizu u kojoj se zateklo cijelo čovječanstvo, hoće li promijeniti naše prioritete i izbore, naše odnose prema drugima i sebi samima, što iz ove pandemije možemo naučiti.

Na svome Twitteru ovo je vrijeme nazvao „velikim zastojem“ i objasnio da ono neće samo po sebi donijeti promjene, već da čovjek sam mora poduzeti neke korake kako bi do promjena došlo.

– Veliki zastoj neke navodi na misao da će nas ovo vrijeme potaknuti na preispitivanje vlastitog vrijednosnog sustava i da će nas učiniti boljim ljudima, humanijim društvom, resetirati ono loše, da ćemo dobiti novu šansu i slično. Ovdje valja reći: ogromnoj većini naših ljudi se za sada ne događa ništa bitno. Izuzevši dio Zagrepčana (zbog potresa), mi ostali nismo potreseni, sjedimo kod svojih kuća i ne osjećamo neku bitnu ugrozu. Sve je mirno i tiho oko nas (što za neke jest ugroza), jesti imamo.
Čovjek se mijenja kad se poželi mijenjati. Prisila čovjeka ne mijenja već samo ograničava njegovu sebičnost. Kad zastoj prođe i prisile uminu, za ogromnu većinu sve će se vratiti na staro. Uz želju za promjenom, važna je i svjesna odluka. Želja se rađa iz prepoznavanja vlastita stanja. Iz nezadovoljstva njime. Najčešće smo nezadovoljni ljudima oko sebe i okolnostima u kojima se nalazimo. I to ne prepoznajemo kao priliku. Nastojimo promijeniti ljude i okolnosti, a sami ostajemo isti. Tek čovjek skršen spoznajom vlastite nedostatnosti i promašenosti, postaje plodno tlo promjene. Tek kad odustanemo od okrivljavanja Boga, bližnjih, okolnosti i prirode za svoje promašaje i preuzmemo na sebe odgovornost, počinje se nazirati promjena, poručuje pastor Grlj.

Mirjana Grce