Raširi krila cijeli dan

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

Rijeka, 15. veljače 2020. (IBA) - U BC Rijeka organizairana je jednodnevna uvodna edukacija programa "Raširi krila". Edukaciju je vodila Sandra Sharp iz udruge Fokus, Zagreb. Već je na mnogim mjestima predstavljen program, zaživio je u nekoliko gradova, ne samo naše zemlje već i susjednih, pa su se tako i žene u Rijeci odlučile upoznati sa okvirima koje program nudi kao alatom evangelizacije u njihovu gradu.

U sljedećim mjesecima žene će prolaziti lekcije iz programa, kako bi iste savladale, ponajprije kao promišljanje o vlastitim vrijednostima, temeljima ali i službi koju prepoznaju da im je Bog namijenio. Za očekivati je da će se tijekom tečaja neke prepoznati kao buduće voditeljice i suradnice za daljnji rad među ženama našega grada.

Bio je to još jedan susret koji je odisao otvorenošću, povjerenjem i ohrabrenjem da zajedno možemo biti ono na što nas je Bog sve pozvao i sve osposobio svojim Duhom da budemo svjetlo i sol u svome okruženju.

Sandra Bićanić