Uručena donacija higijenskih potrepština kampu Činta

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

Ugljan, 24. lipnja 2020. (IBA) - Ravnatelj Croatian Baptist Aid-a, Toma Magda uručio je danas donaciju higijenskih i sanitarnih potrepština upravitelju baptističkog kampa Činta, pastoru Davidu Dobutoviću.

Kako broj slučajeva zaraženih koronavirusom raste, CBAid odgovara pružanjem pomoći i podrške lokalnim zajednicama. Prepoznajući važnost i kvalitetu službe upravitelja Činte, pastora Dobutovica, i osoblja kampa, ova donacija ima cilj omogućiti djelatnicima i korisnicima kampa obavljanje svih mjera zaštite i smanjiti rizik prenošenja zaraze. Na taj će način sve grupe moći sigurno sprovesti svoje programe.