Tomislavu...

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

 
TAMO DI ZAUVIK...
Virujemo, sad si,
naš prijate'ju ti,
među anđelima,
na po'jima mirnin...
Virujemo, sad si,
u Nebu di svitli...
Tamo di ni' zima,
di ni' suza, pritnji...
Tamo di zauvik
Ocu ćeš se divit...
Di te vična jubav
obilato kripi...
Virujemo, sad si,
u nebu di svitli...
Među sjajnin zvizdan,
u rukama dobrin... 
Tamo di zauvik
Ocu ćeš se divit...
Di ćemo se opet
jednog dana vidit...