Svjetlana Mraz: Odgoj za vjeru i u vjeri je više od vjeronauka

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

Ovih su dana i baptistički vjeroučitelji zaključivali ocjene iz vjeronauka. Što nam možeš reći o vjeronauku kao školskom predmetu?

Vjeronauk je jedan od izbornih predmeta kojega učenici osnovnih i srednjih škola mogu izabrati u školi i zato biti ocijenjeni. Obzirom da je na nivou RH odlučeno da se u školi nudi isključivo konfesionalni vjeronauk i baptistička je crkva ponudila svoj vjeronauk. Pravo na ostvarivanje baptističkog vjeronauka je regulirano Ugovorom između Vlade Republike Hrvatske i Saveza baptističkih crkava u RH. Baptistička crkva ima pravo na ostvarivanje nastave vjeronauka u vlastitom prostoru, a nastavu mogu izvoditi educirani vjeroučitelji koje crkva prepoznaje.

Kako pojedine lokalne crkve mogu ostvariti to pravo?

Najbolje je da se vjeroučitelj i/ili pastor prvo jave u uredu SBC u RH gdje će dobiti sve potrebne informacije. Prvi korak je da roditelji kod upisa djeteta u školu prijave baptistički vjeronauk kao izborni predmet i o tome izvijeste pastora i/ili vjeroučitelja. Vjeroučitelj tada ostvaruje kontakt s pojedinim školama te im dostavlja pismenu prijavu s imenima učenika za tekuću školsku godinu gdje ih informira o mjestu i vremenu održavanja vjeronauka. Istovrsnu prijavu treba dostaviti u ured SBC u RH gdje se izrađuje zajedničko izvješće za sve baptističke crkve koje se dostavlja Agenciji za odgoj i obrazovanje.

Što je još potrebno dostaviti školama uz ovu prijavu?

Školi je potrebno dostaviti  Izvedbeni (godišnji plan) i Operativni plan (razrađen po mjesecima i satima) koji se izrađuju na temelju Programa baptističkog vjeronauka za osnovnu odnosno srednju školu. Vjeroučitelj također treba školi podastrijeti na uvid svoju diplomu i Mandat vjeroučitelja kojega izdaje SBC u RH na prijedlog lokalne crkve.  

Koje su još obaveze vjeroučitelja prema školskom sustavu?

Vjeroučitelj je dužan  ozbiljno se pripremati za svaki susret s vjeroučenicima. To proizlazi iz razumijevanja vlastitog poziva i odgovornosti prema djeci, roditeljima, crkvi i nadasve Bogu. No, kao sudionik obrazovnog procesa, vjeroučitelj treba i redovito voditi evidenciju o nastavi u Pregledu rada izvannastavnih aktivnosti. Također, vjeroučitelj treba pratiti napredovanje učenika i za to ih ocijeniti. Na polugodištu i na kraju školske godine ocjene se dostavljaju osobno ili preporučenom pošiljkom u školu.  

Jesu li vjeroučitelji koji nisu zaposleni u školi ipak prepušteni sami sebi?

Nipošto. Kao prvo, vjeroučitelji trebaju redovito surađivati s roditeljima i pastorom, odnosno nekim drugim iz vodstva lokalne crkve. Također, vjeroučitelji se u svakom trenutku mogu javiti u ured SBC u RH gdje nastojimo pronaći rješenje za njihove različite potrebe. Za sve vjeroučitelje baptističkog vjeronauka redovito se organizira stručno usavršavanje koje organizira SBC u RH u suradnji s EPC u RH i Agencijom za odgoj i obrazovanje u RH. Agencija potvrđuje valjanost stručnog skupa te izdaje potvrde o sudjelovanju. Stručni skupovi su također dobra prilika za međusobno povezivanje vjeroučitelja kako bi tijekom godine mogli ostati u kontaktu, razmjenjivati iskustva i podupirati jedni druge kada to ustreba. 

Koja je uloga pastora/vodstva crkve u provođenju vjeronauka?

Pastori crkve trebaju znati koje su obaveze vjeroučenika, vjeroučitelja i roditelja kako bi ih mogli ohrabrivati i poticati na napredovanje i međusobnu suradnju. Stoga bi bilo važno da se pastor crkve upozna s planom i programom vjeronauka za tekuću školsku godinu, da vidi materijale po kojima se radi te da redovito komunicira s vjeroučiteljima u svojoj crkvi. Također bi bilo korisno da pastor posjeti svaki vjeronaučni razred barem jedanput godišnje i provede neko vrijeme na satu. Upravo pastor je taj koji bi trebao podsjećati roditelje i cijelu crkvu na važnost sustavnog rada s djecom i mladima, a vjeronauk nudi upravo tu sustavnost.

A koja je uloga roditelja?

Roditelji moraju biti svjesni da oni i dalje imaju najveću odgovornost u odgoju svog djeteta za vjeru i u vjeri. Razumljivo je da svaki roditelj želi svome djetetu prenijeti one vrijednosti koje smatra važnima. Vjerujem da svaki iskreni kršćanin želi da njegovo dijete upozna Isusa Krista kao svog osobnog spasitelja te će poukom i osobnim primjerom nastojati usmjeriti svoje dijete tim putem. U tome je roditeljima dobrodošla sva moguća pomoć te je važno da u vjeroučiteljima, pastoru i crkvi u cjelini prepoznaju svoje saveznike.

Što bi poručila onima koji smatraju da su crkve pa i sama djeca na gubitku otkada je vjeronauk postao školski predmet?

Premda to nije bio naš prvi izbor, baptistički vjeronauk je ponuđen kao izborni predmet u školi kako djeca baptističkih vjernika ne bi bila zakinuta obzirom da i druge crkve nude konfesionalni vjeronauk. Međutim, namjena takvog vjeronauka nije da postane suhoparan školski predmet niti da djeca samo teoretski i zbog ocjene uče o vjeri. Program po kojemu se odvija baptistički vjeronauk je veoma kreativan i ostavlja dovoljno prostora za živu vjeru koja se ne ocjenjuje. Također, moramo biti svjesni da vjeronauk kao takav zadovoljava samo dio potreba odgoja za vjeru i u vjeri djece i mladih te se crkva ne smije osloniti samo na njega. No, upravo vjeronauk je sustavno razrađen i pouzdan temelj na kojemu se može dalje graditi. Izuzetno je važno da svi sudionici odgoja u vjeri – roditelji, crkva (pastor) i vjeroučitelji daju sve od sebe kako se ne bi dogodilo da djeca dobivaju samo nauk o vjeri već da imaju priliku vidjeti primjere žive vjere koju će tijekom vremena i sami iskusiti.