Ruben Knežević: Davno zaorana brazda se nastavlja

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

Uoči izlaska novog broja Glasa Crkve, razgovarali smo s njegovim novim glavnim urednikom Rubenom Kneževićem.

P: Nakon nekoliko godina stanke, ponovno je pokrenuto službeno glasilo SBC u RH, „Glas Crkve“. Je li došlo do kakvih promjena?

Zbog raznoraznih organizacijsko-tehničkih poteškoća „Glas Crkve“ nije, nažalost, izlazio tijekom 2008. godine, a godine 2007. objavljen je svega jedan broj. Bila je dakle samo jedna godina stvarne stanke. Na sastanku Izvršnog odbora SBC u RH u veljači ove godine, dotadašnji dugogodišnji glavni urednik, Željko Mraz, zahvalio se na dužnosti zbog preopterećnosti drugim obvezama, a ja sam se prihvatio te obveze iz nastojanja da list ponovno zaživi kao poveznica među našim crkvama, u predviđenoj dinamici izlaženja od 4 broja godišnje, kao i da se ne prekine značajna nit kontinuiteta našega baptističkog tiska čiju su brazdu još davno zaorali Vinko Vacek, Franjo Klem, Stjepan Orčić, Adolf Lehotsky, dr. Branko Lovrec, Josip Mađar i drugi negdašnji vrijedni urednici. Početkom ljeta izdali smo 29. broj „Glasa Crkve“, sada uskoro o Danu reformacije izlazi trideseti, koji je već u tehničkoj pripremi, a o Božiću planiramo trideset i prvi. Time bismo zaključili tri planirana ovogodišnja broja, što bi bio uspješan novi početak.

P: Koliko ljudi sudjeluje u kreiranju časopisa? Kakav bi ti profil suradnika trebao?

Uredništvo se nije bitno mijenjalo, osim što je došlo do rotacije urednika, a tehničku pripremu od 29. broja preuzeo je Teofil Dereta iz Rijeke. Povećali smo, međutim, broj suradnika – vanjskih dopisnika, prvenstveno zahvaljujući obnovi rada web-portala SBC u RH i naše Izvještajne baptističke agencije (IBA) koju vodi riječki pastor Giorgio Grlj. IBA okuplja mrežu dopisnika po crkvama, suradnja s nekima pokazala se dosad poprilično uspješnom, ali nemamo još dobro pokrivena sva područja, na čemu se intenzivno radi. Još jednom apeliramo na vjernike u našim crkvama koji su voljni pisati i izvještavati o događanjima u svojim sredinama, da nam šalju priloge; time, uostalom, bilježimo i svoju povijest, a ti će zapisi biti jednoga dana dragocjenom građom.
Također pozivam i naše pastore i ostale vodeće crkvene djelatnike, kao i naše teologe, da nam šalju svoje doprinose: propovijedi, meditacije, teološka promišljanja – sve ono što može služiti na izgradnju našim crkvama. Konačno, i svi oni koji žele pisati i smatraju da mogu doprinijeti svojim prilozima, neka nam se jave, svakomu ćemo odgovoriti i objaviti ono što se sadržajem i kvalitetom uklapa u koncepciju lista. Naravno, neke članke primamo i u izravnim kontaktima s pojedincima za koje znamo da mogu kvalitetno pridonijeti svojom pisanom riječju.

P: S kojim se poteškoćama susrećeš?

Opterećen sam svojim brojnim poslovnim i drugim obvezama, a potrebno je detaljno isplanirati i provoditi plan prikupljanja građe, obrade tekstova, grafičke pripreme, procesa tiska i samog distribuiranja. Već u tijeku grafičke pripreme postojećeg broja treba započinjati rad na novom broju. Ovo zahtijeva vrijeme i napor, dan nažalost ima samo 24 sata – i bez dobre suradnje, prvenstveno s našom Izvještajnom baptističkom agencijom, teško bi bilo nešto kvalitetnije napraviti.

P: Imaš li kakvih povratnih reakcija od čitatelja?

Da, reakcije dolaze, uglavnom pozitivne zasad, premda je bilo i određenih primjedbi, više ipak u smislu dopune nekim tekstovima, ali tu su i pitanja zašto nema vijesti iz određenih sredina. Nema ih zato jer ih ne primamo, unatoč našim opetovanim traženjima i molbama. Stoga još jednom pozivamo sve naše pastore i vodeće vjernike da potaknu dopisnike u svojim crkvama na redovita izvješćivanja o događanjima u njihovim sredinama.

P: Na što namjeravaš stavljati glavni naglasak u budućnosti?

Vijesti i događanja iz naših crkava uvijek se rado čitaju i znakom su naše povezanosti, umreženosti. Želimo ih još kvalitetnije i sveobuhvatnije predočavati te ih i dopunjavati povremenim intervjuima s pojedincima iz naših crkava. U samoj sadržajnoj koncepciji časopisa, tu posebice mislim na rubriku „Pogledi i osvrti“ koja je zaživjela prije nekoliko godina, želimo promišljati o baptističkom identitetu u kontekstu međuprotestantske suradnje i zajedništva s cijelom Crkvom – u onim stvarima gdje se međusobno obogaćujemo i izgrađujemo.

P: Planiraš li neke nove rubrike?

Razmišljamo zasad o uvođenju rubrike o događanjima u dijaspori, imali smo jedno takvo svjedočanstvo u prošlom broju. Prijedlozi su i za uvođenje kutka duhovne poezije i rubrike „Pitanja i odgovori“. Vidjet ćemo.

P: Što nam donosi novi broj GC-a?

Novi broj treba izaći uoči Dana reformacije, stoga je djelomično reformacijski obilježen. U rubrici „Pogledi i osvrti“ donosi se anketa o tekovinama reformacije i značaju hrvatskog protestantizma danas – ovdje sudjeluju predstavnici iz većine važnijih protestantskih crkava u Hrvatskoj. Imamo također preko dvadeset vijesti iz naših sredina i iz inozemstva. Biblijsku poruku donosi karlovački pastor Ladislav Ružička, a tu je, iz neke sitnije priloge, također i veći blok o našemu ljetnom kampu Činti – kako je to bilo ondje ovoga ljeta, i kako je to izgledalo nekad, u samim počecima ranih 1970-ih.

P: I za kraj, imaš li neku poruku za čitatelje?

Tolle, lege!