Željko Mraz: Mladi, javite se!

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

Razgovarali smo sa Željkom Mrazom, glavnim tajnikom SBC-a.

IBA: Na Godišnjoj Skupštini SBC u RH i Susretu baptista, predstavljena je strategija djelovanja do 2020. Što ona nudi i zašto je potrebna? 

MRAZ: Strategija nam je potrebna radi što boljeg razumijevanja poslanja/misije našeg Saveza i vremena u kojem živimo. Trebamo biti svjesni našeg identiteta kao baptista, onoga što imamo i što bismo željeli postići.
Svakako je važan dio našeg identiteta razumijevanje velikog poslanja u Mateju 28, 18 – 20. Želimo ponovno staviti naglasak na učeništvo, na nasljedovanje Isusa Krista i u tom smislu želimo se kao vjernici iznova podsjetiti da smo učenici Kristovi i da svoju vjeru trebamo tako živjeti da se Isus očituje u našim životima. Držim da ova strategija baš to omogućuje jer u fokus donosi baš te Kristove vrijednosti.

IBA: Je li se već krenulo u ostvarenje strateških odrednica?

MRAZ: Promišljanje strategije trajalo je otprilike dvije godine na razini Izvršnog odbora SBC u RH, a sada smo u fazi predstavljanja. Strategija je najprije predstavljena pastorima, zatim izaslanicima članica SBC u RH na Godišnjoj skupštini, a trenutno je u pripremi materijal kojim će biti predstavljena najširem članstvu naših zajednica. Istovremeno se razmišlja o ljudima koji će biti voditelji i suradnici u različitim područjima  života i rada našeg Saveza za koja smo se odlučili da su važna za našu budućnost. Također je u pripremi susret ljudi spremnih osobno se uključiti u implementaciju strateških odrednica.

IBA: Budući da strategija govori o budućnosti što SBC čini u planiranju i aktivnostima vezanima za rad s mladima?

MRAZ: Naglasak je na uključivanju svih generacija u različite službe, a ne samo mladih. Svaka generacija ima svoje potencijale, svoje mjesto i jake strane. No, kako je riječ o budućnosti, svakako mladi su ti koji će ponijeti glavninu tereta i zato ih želimo čim više uključiti. I to ne samo kao izvršitelje strategije, već i kao njezine aktivne kreatore. Isto tako razmišljamo o tome da se na temelju odrednica ove Strategije naprave planovi i programi aktivnosti za različite interesne skupine (djecu, mlade, žene).

IBA: Možda je ovo dobra prilika da se pozove one željne angažmana?. Što da učine, kako da se odazovu pozivu na služenje zajednici?

MRAZ: Neke osobe su nam se već javile da žele biti dio implementacije ove Strategije. Neki žele surađivati u području komunikacija, neki mladi ekonomisti u području novog modela
davanja itd. Svi zainteresirani za suradnju mogu nam se javiti, koristeći se svim dostupnim načinima (preko web stranice, kontaktiranjem našeg ureda). Mi ćemo njihove upite proslijediti odgovornim osobama za pojedine segmente rada.

IBA: Koji su trenutno najveći projekti Saveza?

MRAZ: Dovršetak Pastoralnog centra u Čakovcu s pripadajućim programima -  Učenički dom «Svjetionik» bi od sljedeće školske godine 2009/2010 trebao proraditi punim kapacitetom, a u planu je i pokretanje Srednje škole u Čakovcu. Također se odvijaju radovi na izgradnji drugih bogoslužnih prostora poput Pastoralnog centra u Rijeci i crkvene zgrade u Petrinji. Obnova kampa Činta na otoku Ugljanu je također jedan od kapitalnih projekata Saveza. Uz materijalnu u tijeku je i programska obnova kampa. Teološki fakultet 'Matija Vlačić Ilirik' s pravom javnosti u Zagrebu djeluje i širi se  u skladu s dogovorenom dugoročnom strategijom razvoja ovog visokog teološkog učilišta. Također smo počeli izdavati monografije o životu i radu mjesnih baptističkih crkava. Tako ovih dana izlazi iz tiska monografija Baptističke crkve u Pakracu. Nadamo se da će o biti poticaj i drugim mjesnim crkvama da zabilježe svoju povijest, svoj život i rad. I na kraju, krajem ove godine planiramo održati znanstveni simpozij o povijesti baptizma gdje bismo s teološkog motrišta progovorili o 400 godina baptizma u svijetu.

IBA: Kakvi su odnosi drugim vjerskim zajednicama u Hrvatskoj? Prije svega s crkvama proisteklim iz reformacijskih gibanja, a onda i s ostalima?

MRAZ: Prije svega želim reći da smo mi kao baptisti ljudi otvorena duha. Spremni na suradnju sa svima koji žele surađivati. Ta se suradnja ostvaruje na različitim razinama. S protestantskim crkvama evanđeoskog usmjerenja usko surađujemo na području vjerskog obrazovanja djece i mladih kao i kroz Protestantsko evanđeosko vijeće (PEV). Suradnja s drugim kršćanskim zajednicama odvija se na razini teološkog fakulteta, a također postoje i drugi projekti u kojima surađujemo. Najšira je suradnja u posljednje vrijeme ostvarena sa svim vjerskim zajednicama (osim kršćanskih zajednica uključene su bile i Islamska i Židovska vjerska zajednica) u procesu donošenja zakona o strancima. Ovi konkretni primjeri (zajedno s ranijom suradnjom u procesu donošenja drugih zakona i sklapanja Ugovora s Vladom i HRT-om) pokazuju da je današnje društvo vrlo složeno i da mi kao manjinske vjerske zajednice trebamo surađivati na različitim razinama u ostvarenju zajedničkih ciljeva naših zajednica.