Izašle nove knjige u izdanju Teološkog fakulteta 'Matija Vlačić Ilirik'

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

Znanstvena literatura o Matiji Vlačiću Iliriku na hrvatskom jeziku obogaćena je ovih dana još jednim važnim djelom: prijevodom knjige Luke Ilića Teološka biografija Matije Vlačića Ilirika – proces radikalizacije u Flaciusovoj misli, izvorno objavljene na engleskom jeziku kod uglednog njemačkog nakladnika Vandenhoeck & Ruprecht. Ilić je teolog i povjesničar reformacije podrijetlom iz Karlovca, koji se nakon magisterija na Vrije Universiteit u Amsterdamu i doktorata na Evangeličkom (luteranskom) fakultetu u Philadelphiji nastanio u Njemačkoj, gdje je od 2010. do 2014. godine bio znanstveni suradnik na Leibnizovu institutu za europsku povijest u Mainzu, a otada radi kao župnik evangeličko-luteranske crkve u Württembergu. Valja napomenuti da je osim povećeg broja znanstvenih radova na razne teme vezane uz Vlačića uvelike pridonio popularizaciji istarskog teologa i predanim angažmanom na organizaciji međunarodnog skupa »Matija Vlačić Ilirik« u Labinu.

Autor koristi pojam radikalizacije kako bi analizirao način kako je Vlačićev odnos prema duhovnim i svjetovnim autoritetima njegova vremena bio ključno određen aktualnom crkveno-političkom situacijom, pri čemu je presudnu ulogu odigrala i mreža njegovih kontakata, oštro podijeljenih između suradnika i pristalica s jedne strane te kritičara i teoloških protivnika s druge. Iako je Vlačić uživao određenu mjeru uspjeha i tijekom kraćih vremenskih razdoblja čak privukao značajan broj sljedbenika, njegova radikalizirana teologija u konačnici se odrazila i na recepciju njegova djela ne samo za života, nego i stoljećima nakon njegove smrti.

Ova »teološka biografija« usredotočena je na glavne prijelomne točke poput brojnih selidbi i progonstva iz različitih gradova, pri čemu se uočavaju tri osnovne faze u Vlačićevoj radikalizaciji kao rezultat izvanjskih čimbenika i turbulencija u njegovu osobnom akademskom životu i teološkoj karijeri.  Iako je Ilić s pravom ponosan na važna dostignuća svoga zemljaka, ne ustručava se ni kritizirati njegovu nepopustljivost. Rezultat je kvalitetna teološka biografija koja će znatno pridonijeti poznavanju ovog briljantnog i kontroverznog reformatora.

»Radikalizam« i »radikalizacija« pojmovi su koje Ilić pojašnjava u zasebnom dijelu uvoda, jer to su tehnički termini ove knjige i elementi njezine osnovne teze. Takva teorijska metodologija još jedna je kvaliteta knjige koju valja istaknuti, a to je britka akademska preciznost. Autor tu povezuje pojam radikalizacije ne samo s Vlačićevom teologijom, nego i s njegovim stavom prema autoritetima bilo kojeg tipa, osobito onima koji su mu do jučer bili najbliži suradnici. Dakako, kako ističe Ilić, Vlačićeve su se formulacije razumljivo zaoštravale tijekom konflikta, no malo je autora koji su bili do te mjere »bezkompromisni« da su znatan dio svojih spisa koncipirali kao reakcije na teološke postavke drugih, a tijekom polemika okrenuli su i brojne istomišljenike protiv sebe žestinom nepopustljivosti, kao što je to učinio naš Istranin. Ilić je ponudio čitateljima jasnu i trezvenu analizu Vlačićeva turbulentnog života i najvećih dimenzija njegove misli, ali i ukazao na mogućnosti budućih istraživanja. Ova je knjiga stoga obavezno štivo za sve one koji žele steći bolji uvid u doprinos ovog jedinstvenog teologa razvoju hermeneutike, historiografije i biblijske egzegeze. 

Knjiga je opremljena opsežnom bibliografijom i bilješkama koje obiluju citatima iz izvornih djela na njemačkom i latinskom, kao i navodima iz Vlačićeve korespondencije. Bilješke su vrlo opširne i brižljivo pripremljene, tako da predstavljaju prava dodatna pojašnjenja onovremenih teoloških i kulturnih spoznaja, osvjetljavajući ličnosti, napise i polemike u kojima je Vlačić bio protagonist.

Knjiga je objavljena kao 5. svezak niza Folia Protestantica Croatica u izdanju Teološkog fakulteta Matija Vlačić Ilirik. Opseg knjige je 348 stranica, a može se naručiti po cijeni od 200 kn izravno od nakladnika (tel. 01 4828915 ili e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.).

---------------------------

Pod naslovom Pregled dogmatike I: Nauk o Bogu, nauk o stvaranju i providnosti, nauk o čovjeku i grijehu u nakladi Teološkog fakulteta Matija Vlačić Ilirik objavljen je XII. svezak niza Bibliotheca Flaciana autorice Lidije Matošević.

Ova knjiga predstavlja prvi od dva predviđena sveska Pregleda dogmatike. U njoj se predstavljaju tri velike tematske cjeline, pri čemu je svaka od njih izložena u dva dijela. Prva cjelina donosi nauk o Bogu, gdje se u prvom dijelu razmatra pitanje o Božjim vlastitostima, odnosno atributima, dok se u drugom pažnja posvećuje tematici povezanoj s pitanjem o značenju nauka o Trojedinom Bogu kao krucijalnom sadržaju kršćanske vjere. Druga cjelina posvećena je nauku o stvaranju i providnosti te razmatra odgovore koje kršćanska teologija nudi na pitanje o podrijetlu i naravi cjelokupne stvarnosti, kao i pitanje o Božjem odnosu prema stvorenome nakon stvaranja, pri čemu je posebna pažnja posvećena tzv. pitanju o teodiceji. Treća je cjelina posvećena tematici teološke antropologije. U njezinom se prvom dijelu razmatraju odgovori  koje kršćanska teologija nudi na pitanje o naravi čovjeka kao Božjeg stvorenja, dok se u drugom dijelu pažnja usmjerava na čovjeka kao takvoga čije je konkretno stanje obilježeno grijehom.

U Pregledu dogmatike I autorica na svjež način znanstvene argumente kršćanske teologije sučeljava s religijsko-filozofskim promišljanjima i tako se angažirano uključuje u aktualnu znanstvenu raspravu o dogmatskim temama. Time kršćansku teologiju, a osobito sustavnu, čini bližom današnjem čovjeku te na taj način pridonosti afirmaciji aktualnih filozofsko-teoloških tema i njihovu približavanju humanističkoj misli na hrvatskom području. Lidija Matošević nam sustavno i pregledno približava golemo blago kršćanske teologije i njezina naslijeđa, donoseći pregled tema s kojima se suočavala i koje je obrađivala kršćanska dogmatika. Ovo će djelo imati trajnu važnost i predstavljat će veliku pomoć kako teološkim stručnjacima, tako i onima koji to žele postati, ali i svima onima koji se žele upoznati s osnovnim temama kršćanske teologije.

Recenzenti su doc. dr. sc. Iva Mršić Felbar i doc. dr. sc. Zoran Grozdanov. Knjiga obuhvaća 304 stranice u mekom uvezu, a može se nabaviti po cijeni od 180 kn izravno od nakladnika (tel. 01 4828915 ili e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.).