Motivacijski sastanak za osnivanje crkava i rast crkve

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

U najavi motivacijskog susreta, pročitajte tekst Tima Kellera, vođe Redeemer Prezbiterijanske crkve o važnosti služenja crkve gradu.  

Čvrsto vjerujemo da je osnivanje novih crkava novozavjetni način širenja evanđelja te da potiče razvoj novih vođa, a također je jedno od najvećih mogućih ohrabrenja za lokalnu crkvu. 

U našoj zemlji nesumnjivo postoji velika potreba za osnivanjem novih evanđeoskih crkava, a hvala Bogu, današnja društvena situacija daje nam pogodnosti i prekrasne mogućnosti koje trebamo znati iskoristiti.

Pošto je osnivanje novih crkava jedna od temeljnih misijskih strategija Vizije Saveza baptističkih crkava u RH 2020, želja nam je da se kao pastori, vođe crkava, misionari i duhovni djelatnici, okupimo na zajedničkom motivacijskom sastanku sa našim gostima - Al Barthom i Walterom Woodom.

Mjesto: Baptistička crkva Zagreb (Radićeva 30)
Vrijeme: 25. listopada, 2014.
Orgaizator: SBC u RH

CITY TO CITY 

Al Barth i Walter Wood članovi su organizacije City to City, koja radi na osnivanju novih crkava pod pokroviteljstvom Redeemer Church iz New Yorka, čiji je pastor Tim Keller. 

City to City zamišljena je od strane Tima i njegovih suradnika kao način olakšavanja i pomaganja osnivanja crkava u najvećim gradovima svijeta. Tim je uvijek vjerovao da se principi osnivanja crkava, koji su se pokazali uspješnima u New Yorku, mogu primjeniti u širem smislu i na ostale velike, svjetski poznate gradove, a koji imaju mnogo sličnosti u načinu trgovine, medijima, komunikacijama, akademskoj i urbanoj kulturi. Ti principi pokazali su se primjenjivima, stoga je City to City bilježila uspjeh u osnivanju ili pomaganja u osnivanja više od 300 novih crkava diljem svijeta unazad 12 godina. 

Konkretno, City to City je pomogla u osnivanju više od 60 crkava samo u Europi u tom istom vremenskom periodu. Tim je i dalje značajno uključen u viziju, misiju i strategiju osnivanja crkava u najvećim gradovima svijeta kroz City to City.

PROGRAM

9:00 – Povijest organizacije “City to City”/ Vizija osnivanja crkava (Zašto osnivati?) - Al Barth
10:00 – Principi zdravog osnivanja crkava i zdravih crkava - Walter Wood
11:00 – Evanđelje za grad/ Što se događa u Europi? – Al Barth

12:00 – Ručak

1:00 – Mreže osnivanja crkava: Zašto, što, kako? – Al Barth
2:00 – Kako postati crkva koja osniva? (Prepreke i rješenja) – Walter Wood
3:00 – Pitanja i odgovori - Al i Walter