Raspored božićnih koncerata zbora Baptizo

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

Udruženi zbor BAPTIZO najavljuje svoje samostalne i udružene koncerte

Sređani, 12. 12. u 20:00 sati: Češki dom, samostalni koncert

Lipik, 14. 12. u 17:00 sati: Adventistička crkva, koncert zborova

Mošćenica, 15. 12. u 18:00 sati: Baptistička crkva Mošćenica, samostalni koncert

Daruvar, 19. 12. u 19:00 sati: Kino Daruvar, nastup na velikom Božićnom koncertu

Pakrac, 21. 12. u 18:00 sati: Gradska vijećnica Pakrac (kompleks Janković), samostalni koncert pod pokroviteljstvom Turističke zajednice grada  Pakraca

Sirač, 22. 12. u 18.00 sati,  Hrvatski dom Sirač, Humanitarni božićni koncert, samostalni, (prihod koncerta 
namijenjen Dječjem vrtiću Sirač)

Ulazak na sve koncerte je besplatan osim na humanitarni u Siraču gdje je cijena ulaznice 10,00 kuna. Ulaznice se mogu nabaviti u dječjem vrtiću Sirač svakoga dana od 10:00 do 16:00 sati  te na dan koncerta u Hrvatskom domu.