Kalendar događanja za 2023.

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

12. - 19. Zelena dolina - Teen kamp

20. - 27. Zelena dolina - Kamp za mlade (18+)