Kalendar događanja za 2024.

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

2. - 9. Pastorski kamp; Činta