Vjernici BC Karlovac posjetili BC Rijeku

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

Rijeka, 23. travnja 2017. (IBA) - Crkva iz „Grada koji teče“ bila je blagoslovljena posjetom braće i sestara iz crkve „Grada na četiri rijeke“. Ne samo da smo bili obogaćeni njihovim prisustvom već smo imali prilike uživati u njihovim doprinosima.

Mladi iz Karlovca su nas uveli u slavljenje Boga kroz pjesmu i molitvu, te smo imali priliku čuti svjedočanstvo brata Danijela Japeca i što je Bog učinio u njegovom životu i životu njegove obitelji.

Kroz poruku riječi nam je poslužio pastor Ladislav Ružička koji je naglasio važnost propovijedanja Riječi jer je baš po Riječi Isus, kao čovjek Susreta, omogućio ljudima da susretnu živoga Boga.

Lijepo je biti zajedno i slaviti Boga!

Hvala puno Karlovčani!

Danijela Dragaš Sečen