Diplomirala druga OMV generacija  

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

Crikvenica, 18.-20. studeni, 2016. (IBA) – Protekli je vikend za nove mlade “lidere” iz raznih baptističkih crkava diljem Hrvatske bio od posebnog značaja, ne samo zbog toga što su imali prilike slušati jedinstvena izlaganja iskusnih predavača, već i zbog toga što je time službeno zaokružena četverogodišnja Obuka mladih vođa u organizaciji Saveza baptističih crkava u RH.

Nakon dugoočekivanog i priželjkivanog ponovnog susreta mladih u petak navečer, uslijedilo je slavljenje Boga kroz pjesmu te slušanje uvodnih predavanja gostujućih predavača. Središnja tema za polaznike drugog stupnja bila je “Dušebrižništvo” o čemu je vrlo stručno govorila mr. sc. Snežana Anđelić, kršćanska psihoterapeutkinja. Objašnjavajući definiciju i funkcije dušebrižništva, predstavila je osnove takvog oblika komunikacije naglašavajući da je zadatak crkve da “pazi na svoje stado”, a naša uloga da nosimo bremena jedan drugoga, poklanjajući svoje vrijeme, ljubav i strpljivost drugome kao što smo i sami primili od Gospodina. Seminar je bio obilježen praktičnom demonstracijom dušebrižničkog razgovora, a rad u grupama, vježbe i interaktivne aktivnosti učinile su učenje svrhovitijim, kao i rad na sebi plodonosnijim.

Polaznici prvog stupnja, pred kojima je još nekoliko OMV susreta,  bavili su se temom "Vještina komunikacije" uz izvrsnog predavača i komunikologa dr. Dražena Glavaša. U prvom dijelu seminara predavač je potaknuo mlade da krenu prije svega u razumijevanje slike o sebi kako bi što bolje i uspješnije mogli komunicirati s drugima. Kroz različite vježbe i aktivnosti u malim skupinama radilo se na prepoznavanju svojih jakih i slabih strana. Jedan od izazova pred svim sudionicima je bio je taj da u samo dvije minute ostalima predstave određenu temu. Nakon svake prezentacije sudionici su dobili savjete kako i na čemu trebaju poraditi kako bi poboljšali svoje javne nastupe. Premda ovaj zadatak za mnoge nije bio nimalo lagan, seminar je bio izuzetno koristan za daljnje napredovanje u različitim područjima života i rada.

Nedjeljno jutro odzvanjalo je radosnim zvucima jer smo htjeli Bogu iskazati zahvalnost zbog svega što smo doživjeli kroz Njegovu milost, kao i zadovoljstvo činjenicom da smo obilno bili blagoslovljeni svim OMV seminarima do sada. Međusobna svjedočanstva bila su ohrabrenje u skladu s porukom pastora Tome Magda koji je govorio iz poslanice Rimljanima 15 o tome kako smo pozvani da “nosimo slabosti slabih, a ne da sami sebi ugađamo”. Motivirajuća Riječ iznova nas je potakla da ozbiljno prionemo služenju drugima, znajući da nam jedino Bog kao izvor nade daje potpunu radost i mir u vjeri da napredujemo snagom Njegovog Duha. 

Svečanom dodjelom diploma i tradiconalnim fotografiranjem, još jedna OMV generacija od 19 polaznika ovjekovječila je svoja sjećanja na razdoblje intenzivne duhovne izgradnje. Zahvalni smo Savezu baptističkih crkava u RH na cijeloj ovoj ideji i organizaciji, osoblju u Life centru koje nas je uvijek rado primalo te molitvama i podršci lokalnih zajednica koje su nas kroz cijelo vrijeme u tome podupirale.

Ovako su OMV komentirali neki od sudionika: 

 • Veoma korisno i izazovno
 • Bilo je pravo zadovoljstvo biti dio ove priče, zahvalna sam Bogu i organizatorima na ovoj mogućnosti.
 • Šteta što je gotovo. Hoćemo treći stupanj! 
 • Toliko mi je pomoglo u osobnom životu i znam da će mi pomoći s drugima!
 • Hvala Bogu na vašem trudu i sijanju sjemena.
 • Sve je bilo jako poučno. Zbilja me tjera da budem bolja. Iskustvo za cijeli život!
 • Otkrila sam puno novoga o tome koliko se mora raditi na sebi da bi se pomoglo drugima.
 • Odličan projekt, prijeko potreban svim generacijama, vrhunski predavači, puno iskustva, teorije i prakse.
 • Korisno za osobnu izgradnju i napredak. Veliko je ohrabrenje radost i zajedništvo koje smo imali, naš je odnos napredovao i produbljivao se.
 • Zahvalna sam na cijelom OMV-u, na svemu što sam kroz  njega dobila – nova iskustva, znanja i vještine, nova prijateljstva i zajedništvo.
 • Zahvalna sam Gospodu na cjelokupnom iskustvu, novim prijateljstvima, spoznajama iz Njegove Riječi zbog čega se osjećam ispunjeno, nadahnuto i blagoslovljeno! 

 Anja Kovačević i Tajana Kovačević