Savez Baptističkih Crkava u RH

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

Čakovec, 20. svibnja 2017. (IBA) - Pastoralni centar u Čakovcu ove je subote prijepodne odjekivao zvucima dobrih starih himni koje je 150 okupljenih žena oduševljeno i puna srca pjevalo Bogu na slavu. Kao proslavu 80 godina ženskog rada u Hrvatskoj, odbor Ženskog rada pri SBC u RH, uz potporu sestara iz Međimurske regije, organizirao je prvu nacionalnu žensku konferenciju u posljednjih 12 godina. Prateći temu „Jučer, danas, sutra“, prijepodnevni se dio konferencije okrenuo prošlosti i sadašnjosti, dok se poslijepodnevni dio okrenuo budućnosti. 

Opširnije...

Rijeka, 23. travnja 2017. (IBA) - Crkva iz „Grada koji teče“ bila je blagoslovljena posjetom braće i sestara iz crkve „Grada na četiri rijeke“. Ne samo da smo bili obogaćeni njihovim prisustvom već smo imali prilike uživati u njihovim doprinosima.

Opširnije...

Beč, 25. ožujka 2017. (IBA) - Ne brinite, nije riječ o još jednom nemiru u Europi, već o EBF (European Baptist Federation) konferenciji koja se održala u Beču 22. - 25. ožujka za osobe koje rade s djecom i/ili mladima.

Opširnije...