Kalendar događanja za 2017.

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

2. - 9. Činta: OK

10. - 20. Činta: Stari Čintaši

21. – 31. Činta: Kamp za tinejdžere