Kalendar događanja za 2018.

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

4. - 11. - Obiteljski kamp - Činta

12. - 20. - Stari Čintaši - Činta

13. - 20. - Teen kamp - Zelena Dolina 

21. - 31. - Teen kamp - Činta

23.-28. - Dječji kamp - Zelena Dolina