Kalendar događanja za 2018.

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

15. – 17. 'Ima nade' - Crikvenica

23. - 25. Susret vjeroučitelja - Crikvenica

05. - 07. Kamp misije Svaki Dom - Zelena Dolina

13. – 15. OMV seminar, Crikvenica

20. - 'Umreženi s Kristom' - Susret vjernika u Slavonskome Brodu

26. - 27. - 30-ta godišnjica BC Zadar

31.5. - 02.6 - Engleski kamp - Zelena Dolina

18. - 25. - Kamp Pomoć pomagačima - Činta

26.6 - 3. 7. Kamp Hoću život - Činta

 

4. - 11. - Obiteljski kamp - Činta

12. - 20. - Stari Čintaši - Činta

13. - 20. - Teen kamp - Zelena Dolina 

21. - 31. - Teen kamp - Činta

23.-28. - Dječji kamp - Zelena Dolina

1. - 8. - Pastorski kamp - Činta

17. - 24. - Prijatelji - Činta

15. - Stručni skup vjeroučitelja - Zagreb

5. - 7. Fingerprint, Susret mladih, Rijeka 

13. - Kestenijada - Zelena Dolina

19. - 21. Evangelizacija: 'Gdje je ljubav?' - 'Betanija', Čakovec

26. – 28. OMV konferencija, Crikvenica