Biblijski institut dobio akreditaciju

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

Zagreb, 19. prosinca 2022. (IBA) - S Biblijskog instituta sa zadovoljstvom javljaju da je ove godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja izdalo dopusnicu Biblijskom institutu iz Zagreba za obavljanje znanstvene djelatnosti.

Institutu je time omogućeno pokretanje istraživačkih projekata, veća suradnja sa znanstvenim i obrazovnim ustanovama u zemlji i inozemstvu te razvoj crkvenih teološko-pastoralnih programa i aktivnosti. Ovime Biblijski institut nastavlja doprinositi razvoju evanđeoske teološke misli u Hrvatskoj i jačanju lokalnih crkvi kroz opremanje vjernika za kršćansku službu na zdravim biblijskim temeljima.

Više o djelovanju i programima biblijskog instituta moguće je dobiti na njihovim mrežnim stranicama.