Zagreb, 30. studenoga 2019. (IBA) - Izaslanici mjesnih baptističkih crkava svojim su glasovima izabrali novo vodstvo Saveza u novom mandatu. Najveća je novost izbor novog predsjednika u osobi Ivice Horvata, pastora Baptističke crkve Zagreb.

Skupština je bila prilika da se napravi rekapitulacija napravljenoga u posljednje četiri godine. Uz pisana izvješća, Toma Magda dosadašnji predsjednik u četiri mandata, predstavio je učinjeno u velikim izazovima pred kojima se Savez našao: teološko obrazovanje, Srednja škola Čakovec, migrantska kriza, formiranje humanitarne organizacije ‘Ruke nade’, popunjavanje pastorskog kadra (trenutno je 30 punovremenih pastora SBC-a).

Glavni tajnik Željko Mraz i rizničar Ivan Vučetić iznijeli su financijsko izješće za proteklo razdoblje u kojemu je izvršena reforma financijskog poslovanja. Jedna trećina potrebnih financija dolazi iz državnog proračuna, dok su dvije trećine vlastita sredstva što SBC čini financijski stabilnom vjerskom zajednicom.

Glasovanje o predloženim kandidatima za službe u Savezu u sljedećem mandatnom razdoblju završilo je izborom Ivice Horvata predsjednikom Saveza. Potpredsjednik je i dalje pastor Ladislav Ružička, glavni tajnik Željko Mraz, rizničar Ivan Vučetić. Predsjednikom skupštine je postao pastor Teofil Mršić, a potpredsjednica ja i dalje Vesna Brezović. Najviše je promjena u Izvršnom odboru u koji su uz pastore Darka Mikulića i Nenada Kovačevića, ušli pastori Nathanael Špičak i Filip Grujić, te Petar Horvat.
Za novoizabrano vodstvo molili su Josip Čeh i Ivan Vacek.

Dosadašnjem predsjedniku Tomi Magdi i predsjedniku Skupštine Giorgiu Grlju Savez se zahvalio na službama koje su obnašali slikama pokojnog pastora Mihe.

U nastupnoj je riječi, Ivica Horvat novi predsjednik SBC-a zahvalio na ukazanom mu povjerenju i skicirao glavne naglaske svoj službe. Jedinstvo onih koji pripadaju istoj obitelji vidi ključnim za efikasnu misiju crkve u svijetu. Sloboda svakog pojedinca je važna kako bi po Riječi Duh mogao slobodno djelovati, a milosrđe u međusobnim odnosima mora biti oznaka onih koji žive u istoj obitelji vjere.

Obići i aktivno biti prisutan u svim zajednicama - članicama Saveza to je ono na što se novi predsjednik obvezao. 'No, najveći zadatak koji se pred nama nalazi je stvaranje velike vizije zajedničkog djelovanja kako bi SBC postao prepoznatljiv kako u hrvatskoj tako i u međunarodnoj vjerničkoj i inoj javnosti. Otvoren sam za učenje, spreman čuti riječ kritike, ali i očekujem da zajedno ustrajemo u onome što dogovorimo’, zaključio je pastor Horvat.

Za blagoslov njegove službe molio je Toma Magda dosadašnji predsjednik, a za dosadašnju službu Giorgia Grlja zahvalio je novi predsjednik skupštine pastor Teofil Mršić koji je nedavno iz Zadra prešao na službu pastora u BC Dubrava.