Sisak, 1. lipnja 2019. (IBA) - U Sisku je održan seminar o autoritetu Božje Riječi s dr. Hwan Joong Shinom, internacionalnim govornikom, koji održava pouke za pastore i crkvene vođe širom svijeta. Tridesetak vjernika BC Betel Sisak i lokalnih evanđeoskih crkava grada Siska i okolice, u dva dana petak 31.5 i subota 1.6. moglo je slušati o važnosti Biblije u životu kršćana.

U dva dana po četiri sata predavanja mogli smo čuti što znači vrednovati Bibliju, koja je zapisan glas Božji s neba svetim Duhom nadahnutu. Predavač je inzistirao na tome da dok čitamo Riječ Božju usmjerimo svu pozornost da je 'čujemo' Bibliju. Jer čuti izlaganje našim tjelesnim ušima nije ono o čemu je riječ. Isus je opetovano ponavljao poznate riječi 'tko ima uho da čuje neka čuje.' Dr. Shin nas je poticao da čitamo svaki dan 10-15 poglavlja te da ako 'čujemo' samo jedan stih svojim duhovnim uhom ono će unijeti svjetlo i snagu našoj vjeri. Njegova praksa da ustaje svaki dan u 3h juto i dva sata provodi u čitanju i molitvi nas je sve posramila zbog vlastite slabosti u činjenju istog. Ustvrdio je da ako ne čitamo Božju Riječ redovito mi je zapravo ne poštujemo, a ako ne poštujemo Božju Riječ onda ne poštujemo ni onoga koji ju je za nas dao zapisati. Posljedica ne prebivanja u Božjoj Riječi je da naša vjera slabi ('vjera dolazi od slušanja Riječi Kristove' Rim.10:17) da nemamo ispravnu spoznaju o Bogu, da naše iskustvo u odgovorenim molitvama biva vrlo skromno (Iv 15:7), a naše svjedočanstvo neučinkovito. Da bismo imali duhovni sluh potrebno nam je usmjerenje poput Marije iz Luka 10:39 poniznost, ('jer Bog se oholima protivi' Jakov4:6), posvećenost (Heb.12:14) i čežnja za duhovnim stvarima (Matej 5:6).

Svi polaznici seminara su jednodušni u ocjeni da iako se radi o jednostavnim i temeljnim stvarima čuli smo ih na jedan drugačiji i novi način koji nas potiče na ozbiljnije druženje sa Biblijom svakoga dana. Dogovoreno je da ovu vrstu seminara nastavimo i slijedeće godine u isto vrijeme a neki od nas smo dobili poziv posjetiti jedno od 'molitvenih planina' u Južnoj Koreji, moguće već sredinom jeseni ove godine.

p. M.Komanović