Kalendar događanja za 2017.

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

6. - 8. Fingerprint, Susret mladih, Rijeka 

27. – 29. OMV konferencija, Crikvenica