Kalendar događanja za 2018.

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

18. - 25. - Kamp Pomoć pomagačima - Činta

26.6 - 3. 7. Kamp Hoću život - Činta