Kalendar događanja za 2017.

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

21. – 23. 4. OMV seminar, Crikvenica