Kalendar događanja za 2018.

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

05. - 07. Kamp misije Svaki Dom - Zelena Dolina

13. – 15. OMV seminar, Crikvenica